Afro Surinaamse Tradities

September 2013

Voorwoord

Deze brochure geeft inzicht in enkele Afro – Surinaamse tradities. Het viel mij op dat er geen goede borging is van deze tradities.

Foto: HellenJGill20130914

Willy Esajas, Tineke Strouken

De overdracht van deze tradities van ouderen op jongeren gebeurde niet of minimaal. Dat is de redenen waarom ik deze brochure heb gemaakt. Een poging om enkele hele belangrijke Afro – Surinaamse tradities te borgen. Jarenlange werkzaamheden voor de stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB) en de stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen (LOSV) hebben mij doen ervaren dat Afro – Surinamers in het algemeen en jongeren uit deze groep in het bijzonder geen weet hebben van de tradities van hun ouders en voorouders. Als ik met senioren hierover sprak werd steeds weer gezegd: “ ach de jeugd van tegenwoordig heeft hier geen interesse in of zij willen toch niets van “ons” leren omdat zij vinden dat de tradities ouderwets zijn”. 

Colofon:

Teksten:
Willy Esajas, Martin Winte en Jules Rijssen, Stuart Rahan en Marlene Tuinfort-Deekman.

Redactie:
Marije van Urk en Hellen – Jeanette Gill

Foto’s: Hellen – Jeanette Gill, Stuart Rahan, Willy Esajas, Armand Keisrie, Nationale Beeldbank.

Afro – Surinaamse tradities is een uitgave van de stichting Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer (SVB) en de stichting Landelijke Organisatie van Surinaamse Vrouwen (LOSV).

De uitgave is mogelijk gemaakt door een financiële ondersteuning van het fonds voor Cultuurparticipatie en de steun van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE): http://www.volkscultuur.nl/

Willy Esajas

Presentatie brochure.
Het behouden en doorgeven van Afro-Surinaamse tradities
Datum: Zaterdag 14 september 2013
Tijd: Van 14:00- 18.00 uur
Locatie: Het Vrouwen Empowerment Centrum Bijlmerdreef 1301Amsterdam

Deze is te bestellen via SVB/LOSV: http://www.willyesajas.com
Of online via de winkel van Immaterieel erfgoed: http://www.volkscultuur.nl/